Ailelerin çocuklarına yönelik en büyük hayali, onların sağlıklı büyüyen, kapasitesini doğru kullanabilen, karşılaştığı sorunlara uygun çözüm yolları üretebilen ve özgüvenli bireyler olarak yetişmeleridir.

Bu doğrultuda, çocukların temel ihtiyaçları kadar duygusal ve sosyal ihtiyaçlarının da doğru ve zamanında karşılanması önemlidir. Fark edilmemiş ya da giderilmemiş ihtiyaçlar çocukta travmaya, bu da çeşitli davranışsal problemlere yol açabilmektedir.

Bu tür vakalarda aile ve çocuk ile yapılan ön görüşmeler sonucunda bir yol haritası çizilir. Seanslar, sizin gündeminizdeki probleme yönelik, aile dinamikleri ve çocuğun durumu gözetilerek hazırlanır. Süreç boyunca, gelişim testleri, oyun terapisi, NLP ve Koçluk teknikleri kullanılarak çocukla, ailesiyle ve gerek duyulursa öğretmenleriyle çalışmalar yapılır. Seansların seyri ve hedeflenen gelişimin hangi aşamasında olunduğuna dair değerlendirmeler, ara görüşmelerde aile ile paylaşılır

Doz Koçluk Bünyesinde Uygulanan Gelişim Testleri

Ergenlik öncesi ve sonrası olarak önemli ölçüde ayrışan dönemlerde, çocuğun bilişsel ve gelişimsel hızlarının bilinmesi, ihtiyaçlarının fark edilip karşılanabilmesi açısından önemlidir. Çocuğun gelişimini ve hızını takip etmek noktasında, gelişim testleri ve değerlendirme araçları önem kazanmaktadır.

Çocukların motor becerisi, el-göz koordinasyonu, küçük kas becerileri, görsel algı ve kısa süreli hafızalarının ölçüldüğü bir performans testidir. Çocuğun bulunduğu yaşa ait fiziksel, biyolojik ve davranışsal gelişiminin değerlendirilmesini sağlar. Çocuğun gelişiminde herhangi bir problem olup olmadığı ile ilgili bir saptama sunar. 3-7 yaş arasında yer alan çocuklara uygulanır.

Çocuğun yaptığı resimler aracılığı ile algıladığı çevresini yorumlamak şeklinde uygulanır. Duygusal olgunluk yaşı ile takvim yaşının paralelliğini ölçmeye yarar

Kültürden bağımsız olan Cattel zeka testi tüm toplumlara uygulanabilir. 7 – 14 yaş arasında yer alan çocuklara uygulanır. Hem performans hem zeka seviyesini ölçen bir testtir.

Çocuğun dil gelişimini ölçmek amacıyla uygulanan bir testtir. 2-18 yaş arasındaki bireylere uygulanmaktadır.

Okul Olgunluğu Testi olarak da bilinir. Hem grup hem de bireysel olarak uygulaması mümkündür. 5-6 yaş arası çocuklara uygulanır. Çocuğun yönergeleri anlamaya ne kadar hazır olduğunu ölçerek, okula başlamaya uygun olup olmadığının saptanmasını sağlar.

0 -6 yaş bebek ve çocukların gelişimi ile ilgili derinlemesine ve sistemli bilgi sağlayan bir değerlendirme aracıdır. Dil-bilişsel, ince motor, kaba motor, sosyal beceri, öz bakım alanlarını temsil edecek biçimde düzenlenmiştir.

Çocuk ve ergenler için, okul ve arkadaş çevresinde ne kadar rahat ya da stres altında davrandıklarını ölçen bir testtir. İlk okuldan lise çağına kadar uygulanabilir.

Bireyin dikkat seviyesini, psikomotor hızını, öğrenme fonksiyonlarını, seçici dikkatini ve zihinsel konsantrasyonunu ölçmek amacıyla geliştirilmiştir. Görevin yapılma hızı, kurallara uyum ve performans kalitesi ölçülen alt özelliklerdir. 9 – 59 yaş arasındaki bireylere uygulanabilir.

5 Yaş Konsantrasyon Testi olarak da bilinir. 60 ile 72 ay arası çocuklara uygulanan ve en fazla 90 saniyede bitirilmesi istenen bu testle çocuğun dikkat seviyesi ölçülmektedir.

10-20 yaş arasındaki kişilere, bireysel ya da grup halinde uygulanır. Ebeveyn veya öğretmen gözlemi ile dikkat eksikliğinden şüphe duyulan çocuk ve gençlerde, herhangi bir tedavi uygulamasına başlamadan önce mutlaka test yapılmalıdır.

4-8 yaş arası çocukların görsel uyaranları tanıma, ayırt etme ve daha önceki deneyimlerle yorumlayabilme yeteneklerini ölçümler. Okuma-yazma ve aritmetik becerilerle ilgili sorunların temelindeki görsel algılama eksikliklerini keşfetmeyi destekler.

Oyun Terapisi

Çocuklar hangi yaşta olursa olsunlar oyun ile öğrenir ve oyun aracılığı ile hayatı deneyimler. Bilişsel, sosyal ve fiziksel gelişimde, dil ve iletişim becerisi kazanmada, en önemli araç oyundur.

Oyun terapisi; oyuncakların, oyunların kullanıldığı, çocuğun kendisini ve ihtiyaçlarını ifade edebilmesine zemin oluşturan özel bir terapi şeklidir. 3-12 yaş grubunda uygulanır.

Pek çok yetişkin terapi türünde, kişinin yaşadığı zorlukları “konuşarak” anlatması gibi, çocuklar da duygu sorunlarını “oynayarak” ifade ederler. (Virginia M.Axline) Dolayısıyla, çocukların iç dünyalarını anlamak için en iyi yöntem, onları oyunda gözlemlemektir. 

Çocuklar kendi duygularını ve yaşadıkları olayları, yetişkinler gibi düşünerek ve konuşarak anlamlı hale getiremeseler de kendilerini rahatsız eden durumların farkındadırlar. Oyun terapisi yardımıyla, içsel dünyalarında mücadele ettikleri problemleri açığa çıkartan ortamlar yaratılır. Bu ortam, özel olarak tasarlanmış bir oyun odasında, terapist ve çocuk arasında koşulsuz kabul, güven ve uyum bağı kurulması ile meydana gelir.

Oyun terapisi kuramı, çocukların kendi sorunlarını kendi yollarıyla çözme becerileri olduğuna inanır. Bu nedenle, oyun terapisti, oyununun içeriğini yönlendirmekten kaçınarak çocuğa, sorunu kendi yoluyla çözebileceğini göstermeyi hedefler.

Oyun Terapisi, çocuğun çizdiği yolu sabırla takip eden bir süreçtir. Bu süre çocuktan çocuğa değiştiği gibi, yaşanılan travmanın ciddiyeti, olayların algılanışı ve çevresel faktörlere göre de farklılık göstermektedir. Problemli davranış kalıbı ne kadar yeni ise aşılması da o denli kolay olacaktır.

Çözüm Alanımızda Yer Alan Başlıca Çocuk ve Ergen Sorunları

Çocukluk döneminde karşılaşılan sorunlar ve semptomlar zamanında giderilmezse, ilerleyen yıllarda daha büyük problemlere neden olabilmektedir. Ertelemeden bir yardım alınması, çocuğun geleceği ve yaşam kalitesi için önemlidir. “Çocuktur, büyüyünce geçer” demeden, bazı problemlerimizi doğal olarak görüp ertelemeden, doğru yardımın doğru kişilerden alınabileceğini ve çözüme ulaştırabileceğini unutmamak gerekir.

 • Kardeş kıskançlıkları, aileye yeni bir bebeğin gelişi
 • Boşanma ve ayrılıklar
 • Aile içi ciddi çatışma ve kavgalar
 • Anaokuluna veya ilkokula başlamada zorluklar
 • Okul değişiklikleri
 • Arkadaş dışlanmaları
 • Akran zorbalığı
 • Okul başarısızlıkları ve ödev yapmada güçlükler
 • Sınav kaygısı ve motivasyon
 • Dikkat eksikliği ve hiperaktivite bozuklukları
 • Konuşma bozuklukları ve kekemelik
 • Korku ve kaygı bozuklukları
 • Yalnız kalmaktan korkma, yalnız yatamama
 • Uyku ve beslenme bozuklukları
 • Takıntı ve zorlayıcı tekrarlar
 • İçine kapanıklık, ilişki kurmada güçlükler
 • Anneye aşırı düşkünlük, anneden ayrılma kaygısı
 • Gece kabusları
 • Alt ıslatma, dışkı kaçırma
 • Duygusal, fiziksel, cinsel istismar
 • Evlat edinilme ya da koruyucu aileye verilme
 • Sevilen birinin kaybı ya da hastalığı
 • Kronik hastalığı olan ya da tedavi altında olan çocuklar
 • Çok sayıda kaza/hastalık geçmişi
 • Öğrenme güçlüğü
 • Sürekli mutsuzluk
 • Özgüven eksikliği
 • Öfke sorunları

Fiziksel Ortam

Oyun odamız, oyun terapisine uygun oyuncaklar ve materyallerle donatılmış ve çocukların güvenliği gözetilerek hazırlanmıştır.

Her yaş grubundan çocukların heyecanla içeri daldığı odamız ve içerisindeki oyuncaklar, her seans sonrasında temizlenip dezenfekte edilmektedir. 

Kalbe Dokunan Bir Yolculuk