Değerler Atölyesi

İsteklerimizin arkasında bazen ihtiyaçlar vardır. Bunları tespit etmek görece kolaydır, çünkü ihtiyaçlar yüksek sesle konuşurlar. Bir ihtiyacın yerine getirilmemesi acı yaratır ve acı derhal giderilmek ister.

Bazı isteklerimizin ise arkasında değerler vardır. Değerleri tespit etmek daha zordur, çünkü alçak sesle konuşurlar. Bu atölyede, ihtiyaçlar değil değerler üzerinde duruyoruz.

Değer, deneyime anlam duygusu katan unsurdur. Hayatta kalmakla değil, hayatı yaşamaya değer kılmakla ilgilidir.

Siz hayatınıza yön veren değerlerinizin ne kadar farkındasınız?

Hayal Atölyesi

İnsan zihni, odaklandığı şeyi gerçeklik haline getirmeye yarayan muazzam bir enstrüman.

Geleneksel bilgisayarlardan çok daha geniş bir işlemci gücüne sahip olsa da, özünde onlar gibi algoritmik çalışır. Bu yüzden de net talimatlara ihtiyaç duyar.

“Ne istiyoruz”u tam ve net olarak tanımlamadığımızda, zihnimiz, boşlukları varsayımlarla doldurur. Bu varsayımlar da bilinçaltımıza ekilmiş düşünce ve inançlardır.

Hayalini kurduğunuz gelecekte neler var? Bu gelecekte siz nasıl birisiniz? Gelin, cevapları birlikte bulalım.