Kurumsal koçluk, organizasyonu bir tüzel kişi olarak ele alıp, kişisel koçlukta olduğu gibi, kurumun şu an bulunduğu durumdan, ulaşmak istediği duruma yürüdüğü yolda  destek vermektir.

Kurumsal koçlukta odak;

 • Kurumun vizyonuyla çalışanların vizyonunun bir arada hareket etmesini sağlamak
 • Çalışanlar arasında kurumla ilgili farkındalığı arttırarak kurumla bütünleşmeyi desteklemek
 • Kurumdaki bireylere kendilerini nasıl ve hangi konularda geliştirebileceklerini fark ettirmek ve dolayısıyla performansı arttırmaktır

Seçilmiş şahıslar bazında bireysel ya da takım bazında grup olarak gerçekleştirilebilir.

Tekil şahıslarla olduğunda  özel seans şeklinde yapılır. Koç bu süreçte meydan okuyan, hesap soran ve kişiyi yolda tutan taraftır. Diğer taraftan,  randevusunu organize etmekten verdiği kararları uygulamaya kadar asıl sorumluluk, koçluk hizmeti alan kişinindir. Koç doğru soruları sorarak kişinin güçlü yönlerini ve potansiyelini ortaya çıkarır. Böylece bireysel kaynakların hedefe ulaşmada en etkili şekilde kullanmasını destekler.

Grup bazında yapıldığında ise eğitim, uygulama, aktivite ve farklındalık kazandıran sorulardan oluşan çalıştaylardan oluşur. Ekibin birbirini daha iyi dinlemesi, iletişimdeki tuzakları görmesi, güveni zehirleyen unsurları anlaması, ortak hedefe güdümlenmesi, kısacası performans ve iletişim engelleriyle yüzleşip ortadan kaldırması üzerine odaklanılır. Kişiler enerjilerinin çoğunu kendilerini savunmak yerine başarmaya ve büyümeye odaklayabilir hale geldiklerinde, organizasyonel performans doğal olarak artar.

Kurumsal Koçluk çalışmalarının ardından, kurumlardaki ekiplerin daha uyumlu çalıştığı, iletişim becerilerinin arttığı, daha aktif bir çalışma ortamının oluştuğu ve kurumsal verimliliğin arttığı ölçülebilir bir şekilde gözlemlenmiştir.

Kurum içinde koçluk alan bireyler düşük performansa yönelik farkındalık kazanır. Hedeflerini netleştirir. Kendilerini durduran inanç kalıplarını ve değerlerini keşfeder ve bunları yönetmeye başlar. Duygularını yönetmeyi öğrenir, empati geliştirir. Kendi çözümlerini bulmayı öğrenirler. İç motivasyonları gelişir. Gelişim alanlarına yönelik sorumluluğu sahiplenirler.

Ayrıca, Google’ın eski CEO’su Eric Schmidt, hayatında aldığı en iyi tavsiyenin “koçluk almak” olduğunu söylüyor. Bill Gates, herkesin mutlaka bir koçu olması gerektiğini savunuyor. Global yatırımcı Fred Wilson, ilk kez yönetici koltuğuna oturanlara sistematik koçluk desteği sağlayan firmalara yatırım yaptığını belirtiyor. Büyüklerin bir bildiği vardır, değil mi 🙂

Kariyer planlama, performans değerlendirme, hedef belirleme, gibi süreçler gündeminizde olduğunda…

Ekipler arası ve ekip içi güven ilişkisinde gedikler olduğunu gördüğünüzde…

Kurum genelinde haklı olmak başarılı olmaktan daha önemli hale geldiğinde…

Çözümler yerine bahaneler daha sık duyulmaya başladığında…

İşleri yapmakta kullandığınız eski yolların kurumunuzu geleceğe taşımayacağını farkettiğinizde…

Öğrenenen, gelişime açık ve motive bir organizasyon kurmak istediğinizde… 

Üst Yönetim ;

 • Değişim yönetimi
 • Strateji ve vizyon yayılımı
 • İş-yaşam dengesi
 • Ekip ruhunun yaratılması
 • Hızlı ve doğru karar alabilme

Yöneticiler ;

 • Astlarıyla, üstleriyle, diğer yöneticilerle olan ilişkilerde iyileşme
 • Yöneticilik becerilerinde gelişme
 • İşten duyulan tatmin
 • Ekip verimliliği
 • Geri bildirim alma ve verme

Çalışanlar ;

 • Özgüven
 • İletişim becerileri
 • Kariyer planlama
 • Zaman yönetimi
 • Kuruma sadakat

Bireysel performans ve verimliliğe yönelik koçluk

Çalışan bağlılığı ve aidiyetine yönelik koçluk

Yöneticilerin liderlik yetkinliklerine yönelik koçluk

Müşteri mutluluğuna yönelik koçluk

Çalışma ortamında belirli bir probleme yönelik koçluk

Olumlu ve verimli ekip olmaya yönelik koçluk

Çalışanın belirli bir yetkinliğine yönelik koçluk

Kurum içi ve dışı çatışma yönetimine yönelik koçluk