Anlama ve Anlaşılma Serüveni

İletişim, ilk veya orta okulda öğretilen bir konu değil. Çocuklar ailede gördüklerinden, TV’de gördüklerinden, arkadaşlarından gördüklerinden modelleyerek öğreniyor iletişim kurmayı. Kendi anne babaları iyi birer iletişimci ise kısmen şanslılar. Kısmen diyorum, çünkü okul çağıyla birlikte arkadaşların etkileri evin etkilerinden baskın gelmeye başlıyor. Anne babalar olarak, çoğumuz iletişim üzerine ya hiç eğitim almamış oluyoruz, ya da ilerleyen yaşlarımızda yani “ağaç pek de yaş değilken” almış oluyoruz. Dolayısıyla, yetersiz/verimsiz/etkisiz iletişim kalıpları nesilden nesile aktarılıyor.

Seanslarımda danışanlarımdan, seminerlerimde dinleyicilerimden, bir veli olarak kendi çocuğumdan ve günlük yaşamda çevremden gördüğüm, çocuklarımızla ilgili “sorunların” çoğunda bir ortak tema var: anlamak ve anlaşılmak.

Yalan söyleme sorununun altında, yanlış anlaşılıp azarlanma korkusu… Ders çalışmama sorunun altında, istekleri anlaşılıp karşılanmadığı için duyulan içerleme ile gelen inat… Kardeş kıskançlığı sorununun altında, haksız yere suçlandığına ve kardeşinin kayırıldığına dair bir inanç… Özgüven sorununun altında, bir arkadaşı tarafından sürekli ezilen ama arkadaşlarıyla iyi geçinmesi tembihlendiği için “demek ki sorunlu olan benim” inancı… vs vs…

Bu yüzden, çocuklara yönelik bu iletişim eğitimini tasarladım. “Daha erken öğrenmiş olsaydım hayatım ve ilişkilerim çok farklı olurdu” dediğim bazı kavramları, yöntemleri ve araçları, birbirinden bağımsız ama bütünlük arz eden dört modül halinde sunuyorum.

Kimler bu programa katılmalı?

8-18 yaş çocuk ve gençler ve aileleri.

Programın içeriğinde neler var?

• Kendimizle çatışma yaşamamak için Öz Şefkat
• Tolerans gösterilmemesi gereken çatışmaları tanımak için Zorbalık
• Çatışma yaratmadan kendimizi ifade edebilmek için Ben Dili
• Çatışmalardan mutlu çıkmak için Kazan-Kazan

Programda katılımcılara neler aktarılacak?

Birinci modül, kendimizle olan iletişim. Çünkü kendisiyle iyi geçinemeyen, başkalarıyla da iyi iletişim kuramaz. Dışarıya karşı dik ve kendinden emin bir duruş sergilese de çoğu insan, iç sesiyle kendisini dövüyor. Bu iç ses, öğrenilmiş kurallar, öğrenilmiş utanç duygusu, öğrenilmiş mükemmeliyetçilik ile besleniyor. Bu modülde çocuklara bu iç sesin yerine koyabilecekleri şeyleri anlatıyorum.

İkinci modül, kendimizi başkalarına anlatmak. Duygularını, ihtiyaçlarını, isteklerini ifade etmek ve bu haliyle kabul görmek çok temel bir psikolojik ihtiyaç. Fakat şu bir gerçek ki, neyi anlattığımız, nasıl anlattığımızın gölgesinde kalır. Kişi kendi benliğini tehdit altında hissettiği anda biyolojik ‘’savaş ya da kaç refleksi’’ devreye girer ve iletişim kanalları kapanır. Bu modülde çocuklara, karşımızdaki kişinin bu refleksini tetiklemeden konuşabilmenin yolunu anlatıyorum.

Üçüncü modül, başkalarını anlamak. İnsan hayatı kendisini merkeze koyarak deneyimler. Başkasının yaptığı/söylediği her şeyi kendimize yapılmış/söylenmiş olarak algılama eğilimindeyiz. Bu da eleştiriler, kötü yorumlar hatta nasihatler karşısında, bilinçaltımızın kendisini tehdit altında hissedip ‘’savaş ya da kaç refleksinin’’ tetiklenmesine yol açıyor. Bu haldeyken başkalarının istek ve ihtiyaçlarına duyarlı olmamız da tabii ki mümkün olmuyor. Ve bu durum, en az bir tarafın mutlaka zarar ettiği çatışmaları doğuruyor. Bu modülde çocuklara, eleştiriyle baş etmenin ve çatışmaları faydalı hale dönüştürmenin yollarını anlatıyorum.

Dördüncü ve son modül, iletişimi nerede keseceğini anlamak. Buraya kadarki modüller, tarafların iyi niyetli ve ilişkiyi önemser nitelikte olduğu ön kabulünü barındırmakta idi. Ne yazık ki tüm ilişkiler böyle değil. İş ilişkilerinde mobbing, eş ilişkilerinde gaslighting, okul ilişkilerinde akran zorbalığı gibi zararlı ilişki türleri mevcut. Hastalıklar gibi, bu tip ilişkiler de belli bir seyir izler ve belli semptomları vardır. Ve yine hastalıklardaki gibi, erken teşhis hayat kurtarır. Bu modülde çocuklara, sağlıklı çatışmalarla zararlı ilişkileri ayırt etmenin yollarını ve zararlı bir ilişkide neler yapmaları gerektiğini anlatıyorum.

Eğitim ne kadar sürüyor?

Her modül 45 dakika ders + 15 dakika teneffüs şeklinde olup çocuklarla toplam 4 saat sürüyor. Burada öğrenilen bilgilerin çocukta kalıcılık sağlaması ve günlük hayata entegre edilebilmesi, ancak ailenin de aynı teknikleri bilip kullanıyor olması ile mümkün. Bu nedenle, eğitimden bir gün önce 1 saatlik bir oturum ile siz ebeveynlere de aşinalık kazandırılması planlanmıştır.

 

Eğitim Ön Kayıt Formu