Örtülü Değersizlik

Özdeğer, bireyin olduğu kişi olarak, kendi nitelikleri ile kıymetli olduğuna, sevilebilir olduğuna ve hayatın sunabileceği tüm şeyleri hak ettiğine inanma halidir.

Bu inancın tersini, yani yeterince değerli olmadığımızı ima eden çevresel telkinlere bebeklikten itibaren maruz kalıyoruz. Ne kadar bilinçli ve tahsilli olsalar da en başta anne-babamız zaman zaman bu telkinleri bize işliyor. Memnuniyetsiz eşler, mükemmelliyetçi patronlar, daha zengin arkadaşlar, sahicilikten uzak reklamlar, “olduğum kişiden başkası olmalıyım”a bizi inandırmaya çalışıp duruyor.

Bu tip çevresel mesajlardan korunmak, ya da çocuklarımızı korumak, ne yazık ki mümkün değil. Buna maruz kalmayı engelleyemeyiz. Fakat bağışıklığımızı güçlendirebiliriz. Bunun için iki şey gerekiyor:

1) Değersizlik inancının semptomlarını teşhis edebilmek;

2) Özdeğer algımızı sağlamlaştırmak.

 

Kimler bu programa katılmalı?

Kendi özdeğeri üzerinde çalışan yetişkinler, çocuklarında özdeğeri geliştirmeyi önemseyen ebeveynler, ekiplerinin güveni ve motivasyonu ile ilgili arayış içinde olan yöneticiler.

Programın içeriğinde neler var?

  • Bir duygu değil inanç olarak Değersizlik
  • Değersizlik inancını doğuran ve besleyen unsurlar
  • Değersizlik inancı kendini nasıl kamufle eder
  • Değersizlik inancı kendini nasıl ele verir
  • Değersizliğin panzehiri

Bu program ile hangi kazanımlar amaçlanıyor?

  –  Özdeğer eksikliğinin nasıl başladığını ve deneyimlerimizle nasıl yerleşiklik kazandığını öğreneceksiniz
  –  Değersizlikle başetmek için, psikolojik savunma mekanizmalarımızın nasıl çalıştığını anlayacaksınız
  –  İnsanların, değersiz hissettiklerinin farkında olmasalar bile, hangi tipik tutum ve davranışları sergilediklerini göreceksiniz
  –  Özdeğer algısını güçlendirmek için neler yapılabileceği ile ilgili içgörü edineceksiniz

Eğitim ne kadar sürüyor?

  2 saat 

Eğitim Ön Kayıt Formu